ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUNWIND DRAMALIS

Η εταιρεία SUNWIND DRAMALIS με δεκαετή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον χώρο συνολικά της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Βιοκλιματικής κατοικίας , σύμβουλοι μηχανικοί εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κ ως σύμβουλοι αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων , διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πάνω από 300 έργα επιτυχημένα και διασυνδεμένα στο ενεργητικό της με μηχανικούς έμπειρους και συνεργεία με έργα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SUNWIND DRAMALIS

Η εταιρία με την επωνυμία "ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΚΕ" και διακριτικό τίτλο " SUNWIND ENERGY FOR ALL Private Capital Company" νόμιμα κατατέθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123550406000 , συστάθηκε η εταιρία, με έδρα την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα πλέον την οδό Ιωάννη Αναγνωστοπούλου 1 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Τα εταιρικά μερίδια κατανέμονται συνολικά ως εξής:

  • ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ 5.000 ΠΟΣΟΣΤΟ 100%.

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Δράμαλης Μάριος με μόνιμη κατοικία του στην Καρδία Θεσσαλονίκης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας γιατί το μέλλον της πατρίδας μας και της γης μας συνολικά ανήκει στην πράσινη ενέργεια και στην εξοικονόμηση ενέργειας με ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που είναι και το MOTO και LOGO της εταιρείας μας ENERGY FOR ALL.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η εταιρεία μας SUNWIND DRAMALIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την μελέτη κατασκευή και παράδοση κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σας από 10kw ή 500kw έως έργα MW, ή ενεργειακής κοινότητας 1MW σε όλη την Ελλάδα ή έργα πολλών MW , με έμπειρους μηχανικούς μελετητές και εγκαταστάσεις με έργα άνω των 50MW σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης αναλαμβάνουμε κάθε έργο ενεργειακού συμψηφισμού με net metering με το κλειδί στο χέρι με 300 έργα στο ενεργητικό μας. 2310478992. 6945490599. info@sunwindenergy.gr

Πάρκα επί γης , Βιομηχανικές Επαγγελματικές Στέγες , Οικιακές Στέγες , Στέγες Δημοσίων και Δημοτικών κτηρίων , Μεγάλες εφαρμογές , Συντήρηση εγκαταστάσεων. H εταιρεία SUNWIND DRAMALIS και ο Μάριος Δράμαλης με διαδρομή 11 ετών και εμπειρία 300 έργων και στελεχών όσο λίγες εταιρείες στην Ελλάδα μπορεί να υλοποιήσει το δικό σας έργο άμεσα με τεχνογνωσία πιστοποίηση και ποιότητα κατασκευής.