ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100%

Τι είναι το net-metering;

 

Το net-metering ή αλλιώς ενεργειακός συμψηφισμός είναι ένα εργαλείο για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση. Συγκεκριμένα μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή για παραγωγή και κατανάλωση της δικής του ενέργειας. Τυχόν έλλειμμα ενέργειας καλύπτεται μέσω απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο ενώ το πλεόνασμα αποθηκεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ για μελλοντική χρήση.

 

Τι είναι το virtual net-metering;

 

Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net-metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν Φ/Β σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής), όπως συμβαίνει στον κλασικό ενεργειακό συμψηφισμό.

 

Υπολογισμός Κατανάλωσης

 

Η εταιρεία μας εφαρμόζει ένα μοντέλο υπολογισμού της κατανάλωσης των κτιριακών εγκαταστάσεών και σας ενημερώνει για τη δυναμικότητα του συστήματος που μπορεί να εγκατασταθεί στη στέγη ή σε κάποιο όμορο χώρο της εγκατάστασης. Βάσει αυτού επιτυγχάνεται μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο καταναλωτής γίνεται παραγωγός και καλύπτει τις δικές του ενεργειακές ανάγκες.

Αδειοδοτική διαδικασία

Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για ένα σύστημα net-metering είναι σχετικά απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της, από την αρχική αυτοψία έως και την τελική ΥΔΕ για τη σύνδεση με το Δίκτυο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνοπτικά) είναι τα παρακάτω:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας
  • Μεταγραφή τίτλου στο υποθηκοφυλακείο
  • Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ρεύματος για 1 έτος
  • Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης σε pdf και AutoCAD
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος

 

 

Εξόφληση επένδυσης

Η πληρωμή όλων των κεφαλαίων της επένδυσης (εξοπλισμός, μελέτη, συνεργεία κ.α.) μπορεί να γίνει με δύο τρόπους , είτε με χρήση δικών σας κεφαλαίων ή με κάλυψη όλων των κεφαλαίων με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης από εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών. Η ΕΕΥ θα καλύψει το σύνολο των δαπανών με δικά της κεφάλαια και θα υπογράψετε μαζί της ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) σύμφωνα με την οποία μέρος ή το σύνολο της εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύπτει μετά την επέμβαση θα το πιστώνεται η ΕΕΥ για ορισμένο χρονικό διάστημα όπως θα προκύπτει από την σύμβαση.

Η εταιρεία μας SUNWIND DRAMALIS θα αναλάβει για εσάς την αδειοδότηση και κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματός σας και την χρηματοδότηση του έως 100%, καθώς και την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές εξοπλισμού, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μανώλης Δαγγίλας  2310 478992 , 6951 113648  manolisdaggilas@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Άκης Τσορακλίδη 23850 29140, 6984 869260 akistsorakl97@gmail.com

Επιστροφή