ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL διαθέτει ειδικό τμήμα οικονομικής διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης της επένδυσης σας με ειδικούς οικονομολόγους που θα σας συμβουλευόσουν για την καλύτερη δυνατή λύση υλοποίησης της ενεργειακής επένδυσης σας ακόμα και χωρίς αρχικό κεφάλαιο , μέσω ευρωπαϊκής επιδότησης και χρηματοδότησης με εξειδικευμένο ευρωπαϊκό γραφείο συμβούλων που συνεργάζεται στο Βέλγιο και στην Ελλάδα σε ενεργειακές επενδύσεις αλλά και συνολικά σε επενδυτικά επιχειρηματικά πλάνα.

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL διαθέτει ειδικό τμήμα σύνταξης και υποβολής της επενδυτικής σας πρότασης και ετοιμάζουμε και συντάσσουμε μελέτη σκοπιμότητας από τις επιχορηγήσεις, καθώς και επιδοτήσεις που είναι διαθέσιμες από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας το έργο του πελάτη καθώς και το οικονομικό σχέδιο ως οδηγό της μελέτης.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ . ΕΣΠΑ , ΠΕΠ

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100% και δίνει άμεσες λύσεις στη χρηματοδότηση των υποψηφίων πελατών της με άμεση κατασκευή του έργου , οι πελάτες της έχουν άμεσα έσοδα και μεγάλο οικονομικό όφελος ανεξαρτήτου αρχικού ποσού που διαθέτουν.

Η SUNWIND ENERGY FOR ALL , έχει συνάψει συμφωνίες με όλες τις Τράπεζες που έχουν βγάλει ειδικά προϊόντα για τις ενεργειακές επενδύσεις από 1KWp για οικιακούς χρήστες έως και έργα MW για μεγάλους επενδυτές με έναν χρήσιμο οδηγό χρηματοδότησης. Επίσης διαθέτουμε ειδικό τμήμα για κατάθεση της ενεργειακής σας επένδυσης μέσω συμβούλων μηχανικών και επιχειρήσεων και οικονομολόγων μέσω ΕΣΠΑ και ΠΕΠ.

 

 

Επιστροφή