ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL διαθέτει ειδικό τμήμα ενεργειακών μηχανικών και εκδίδουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του ακινήτου σας άμεσα με λογικές τιμές και επιστημονική κατάρτιση , καλέστε μας στο 2310 478-992 για ενημέρωση.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για τη μεταβίβαση ή νέα σύμβαση μίσθωσης όλων των κτιρίων συνολικής επιφανείας άνω των 50 τμ, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί το μισθωτήριο εάν δεν προσκομίζεται μαζί του ισχύον ενεργειακό πιστοποιητικό. Στις μεταβιβάσεις, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν το ΠΕΑ στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

Διαδικασία έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από το γραφείο μας γίνεται με τα εξής 5 απλά βήματα:
1. Επικοινωνία του ιδιοκτήτη του ακινήτου με την εταιρεία μας και ενημέρωση του για τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού στο συγκεκριμένο ακίνητο.
2. Συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
3. Αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή μας άμεσα στο ακίνητο για το οποίο θα εκδοθεί το πιστοποιητικό. Κατά την αυτοψία γίνεται η παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον μηχανικό.
4. Επεξεργασία των στοιχείων από τον μηχανικό στο γραφείο και έκδοση ΠΕΑ.
5. Παράδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στον ιδιοκτήτη.

Καλέστε μας στο 2310 478-992 για να ενημερωθείτε και να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας!

Επιστροφή