ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στις 07-02-2012 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 9,945 kWp, σε φωτοβολταϊκή ΟΙΚΙΑΚΗ στέγη στη Δομβραίνα του Νομού Βοιωτίας, στη διεύθυνση Δομβαίνα, του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, ιδιοκτησίας Κου ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Η εταιρεία μας εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου.
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστροφή