ΤΖΩΓΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΖΩΓΛΗ ΜΑΡΙΑ

Στις 16-06-2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 4,875 kWp στη θέση «Οικισμός Στάθης» του δήμου Παιονίας, του Νομού Κιλκίς ιδιοκτησίας Κας ΤΖΩΓΛΗ ΜΑΡΙΑΣ. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία του έργου εκ μέρους του πελάτη μας και εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου. Ο πελάτης μας δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος από την ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησης του έργου, αλλά κυρίως από την Τραπεζική εξυπηρέτηση και διευκόλυνση που του παρείχε η εταιρεία μας.
ΤΖΩΓΛΗ ΜΑΡΙΑ
Επιστροφή