ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Στις 01-06-2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 7,77 kWp, σε φωτοβολταϊκό ΟΙΚΙΑΚΟ σύστημα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, θέση «Καλλιθέα Χαλκιδικής», Κεντρικός δρόμος Καλλιθέας – Κασσάνδρας του Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, του Νομού Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας Κας ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣ. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία του έργου εκ μέρους του πελάτη μας και εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου. Ο πελάτης μας δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος από την ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησης του έργου, αλλά κυρίως από την Τραπεζική εξυπηρέτηση και διευκόλυνση που του παρείχε η εταιρεία μας.
ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Επιστροφή