ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Στις 24.2.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου της πάρκου ισχύος 19,80 kWp στη θέση «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΤ 12» του Δήμου ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, του Νομού Κιλκίς ιδιοκτησίας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». Είναι μία κατασκευή που συγκρινόμενη από τον ίδιο τον πελάτη μας, σε σχέση με παλαιότερή του κατασκευή πάρκου που έκανε ο ίδιος στην περιοχή με άλλη κατασκευαστική εταιρεία, κρίνει πως ποιοτικά, μελετητικά αλλά και συνολικά είναι από τις καλύτερες κατασκευές του Νομού Κιλκίς με γνωστό το κατασκευαστικό οργασμό έργων στην περιοχή, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα αφού προέρχονται από πελάτη και άνθρωπο βαθύ γνώστη και έμπειρο στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή του. Ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες εργασίες που εφαρμόζει η εταιρεία μας σε όλα τα έργα της.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Επιστροφή