ΒΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στις 25-05-2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 8,19 kWp, σε φωτοβολταϊκό ΟΙΚΙΑΚΟ σύστημα στην Αξιούπολη Κιλκίς, στη διεύθυνση Σκρα Ραβίνε 10, στην περιοχή Αξιούπολης, του Δήμου Παιωνίας , του Νομού Κιλκίς, ιδιοκτησίας Κου ΒΛΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία του έργου εκ μέρους του πελάτη μας και εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου.
ΒΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστροφή