ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στις 8.7.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου της πάρκου Βιομηχανικής Στέγης ισχύος 19,74 kWp στη θέση Διασέργιανη Φθιώτιδας, Νομού Φθιώτιδας, στην υπερσύγχρονη νέα μονάδα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ στολίδι για τον νομό ιδιοκτησίας Κου ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΟΥ με μια κατασκευή ιδιαιτέρως ποιοτική, αφού χρησιμοποιήθηκαν γερμανικά πάνελ κορυφαίας ποιότητας και εξοπλισμός μετατροπέων και καλωδίων ενώ έγινε και θερμογράφηση των πάνελ που χρησιμοποιήθηκαν, του πίνακα ελέγχου και των καλωδιώσεων, καθώς και τεχνικός έλεγχος του υπόλοιπου εξοπλισμού κατά την παραλαβή του, για την σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη μας, με προληπτικό έλεγχο όλου του εξοπλισμού, πέραν της ποιότητας κατασκευής του πάρκου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες εργασίες που εφαρμόζει η εταιρεία μας σε κάθε έργο της.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστροφή