ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στις 28-05-2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 6,435 kWp, σε φωτοβολταϊκό ΟΙΚΙΑΚΟ σύστημα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Νίκου Καζαντζάκη 4, του Δήμου Δέλτα, στην περιοχή Σίνδος του Νομού Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας Κου ΓΑΛΑΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία του έργου εκ μέρους του πελάτη μας και εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου. Ο πελάτης μας δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος από την ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησης του έργου.
ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστροφή