ΦΟΥΝΤΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε

ΦΟΥΝΤΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε

Στις 1.7.2010 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου της πάρκου ισχύος 99,75 kWp στη θέση Αγροκτήματος «Μικρό Δάσος» , οριστικής διανομής του 1932. Ανήκει στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Μικρού Δάσους του Δήμου Πολυκάστρου, Νομού Κιλκίς, ιδιοκτησίας «ΦΟΥΝΤΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Είναι μια κατασκευή που συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες τις περιοχής κρίνεται ιδιαιτέρως ποιοτική και ανεβάζει τον πήχη για τους υπόλοιπους κατασκευαστές, αφού χρησιμοποιήθηκαν φρεάτια και εύκαμπτοι σωλήνες για τις καλωδιώσεις, ενώ έγινε και θερμογράφηση των panels που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τεχνικός έλεγχος του υπόλοιπου εξοπλισμού κατά την παραλαβή του, για την σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη μας με προληπτικό έλεγχο όλου του εξοπλισμού, πέραν της ποιότητας κατασκευής του πάρκου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες εργασίες που εφαρμόζει η εταιρεία μας σε κάθε έργο της.

ΦΟΥΝΤΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε
Επιστροφή