ΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

Στις 23-07-2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 9,945 kWp, σε φωτοβολταϊκό ΟΙΚΙΑΚΟ δώμα στο Μελιγαλά του Νομού Μεσσηνίας, στη διεύθυνση Αγγέλου Ηλιακοπούλου, του Δήμου Μελιγαλά, του Νομού Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας Κα ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ. Το έργο έγινε και υλοποιήθηκε με την συμμετοχή του SUNWIND SHOP ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σε όλες τις διαδικασίες από την μελέτη μέχρι και την υλοποιήσει της κατασκευής. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηματοδοτική διαδικασία του έργου εκ μέρους του πελάτη μας και εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου.
ΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Επιστροφή