ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στις 15-11-2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 7,68 kWp, σε φωτοβολταϊκή ΟΙΚΙΑΚΗ στέγη στο Ωραιόκαστρο του Νομού Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Παύλου Μελά 40, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας Κου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ. Η εταιρεία μας εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστροφή