Α.ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Α.ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Στις 19.7.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου της φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 146,875 kWp στη θέση «Ράχη του Δ.Δ. Καρεΐκων» του δήμου Μόβρης, του Νομού Αχαΐας στολίδι για τον νομό ιδιοκτησίας Α.ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Κου ΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΗ και ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΩΣΤΑ με μια κατασκευή ιδιαιτέρως ποιοτική, αφού χρησιμοποιήθηκαν γερμανικά πάνελ κορυφαίας ποιότητας με 12 χρόνια εγγύηση μηχανικών μερών και 25 χρόνια απόδοσης του υπερσύγχρονου και πλήρως αυτοματοποιημένου εργοστασίου της SOLARFABRIK αποκλειστικά Γερμανικής ποιότητας και παραγωγής και Γερμανικός εξοπλισμός μετατροπέων και καλωδίων ενώ έγινε και θερμογράφηση των πάνελ που χρησιμοποιήθηκαν, του πίνακα ελέγχου και των καλωδιώσεων, καθώς και τεχνικός έλεγχος του υπόλοιπου εξοπλισμού κατά την παραλαβή του, για την σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη μας, με προληπτικό έλεγχο όλου του εξοπλισμού, πέραν της ποιότητας κατασκευής του πάρκου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες εργασίες που εφαρμόζει η εταιρεία μας σε κάθε έργο της.
Α.ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Επιστροφή