ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Στις 13-01-2012 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας οικιακής φωτοβολταϊκής στέγης ισχύος 9,36 kWp, σε φωτοβολταϊκή ΟΙΚΙΑΚΗ στέγη στο Αρμενοχώρι, του Νομού Φλώρινας, στη διεύθυνση Αρμενοχώρι, του Δήμου Φλώρινας, του Νομού Φλώρινας, ιδιοκτησίας Κου ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Η εταιρεία μας εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες τεχνικά πιστοποιημένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου.
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Επιστροφή