Συνάντηση του συνδέσμου ΣΤΕΓΗ με ΔΕΔΔΗΕ για την ίδρυση Ενεργειακής Τράπεζας ΑΠΕ στη Θεσσαλονίκη

Ο Κύριος Μπακατσέλος παρέλαβε το υπόμνημα δεσμεύθηκε να το μελετήσει και δήλωσε πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για μια ολιστική εξέταση και αντιμετώπιση των ΑΠΕ στην χώρα μας.
Ο Κύριος Αναστάσιος Μάνος επίσης δήλωσε αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες που λύνουν εμπροσθοβαρώς τα θέματα δικτύου και θα βοηθήσει με τις δυνάμεις του στην κοινή προσπάθεια της πράσινης ανάπτυξης για την Ελλάδα. Ήδη όπως μας εξήγησε παρουσία και του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης του δικτύου σε κορεσμένες περιοχές , αλλά και προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για την σύνδεση των νέων Φωτοβολταϊκών πάρκων που είναι σε αναμονή συνδέσεων.
Ο Κύριος Καράογλου που είχε μελετήσει το υπόμνημα δήλωσε πως είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και πως θα βοηθήσει με τις δυνάμεις του στην κοινή προσπάθεια της πράσινης ανάπτυξης της Μακεδονίας και την Ελλάδας γενικότερα με την υλοποίηση ενός οργανισμού στην Θεσσαλονίκη αποκλειστικά αρμόδιο για επενδύσεις από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ο Κύριος Δράμαλης δήλωσε πως στην Θεσσαλονίκη όπου βρίσκονται το 65% των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και θα είναι ένα οικονομικό μοντέλο τεράστιας ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, με ενεργειακό κέντρο την Θεσσαλονίκη, για όλα τα Βαλκάνια αλλά και την Ευρώπη ,με αποθέματα ενέργειας από φωτοβολταϊκά που θα μπορούμε να εξάγουμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά και από άλλες Α.Π.Ε., με πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , με συγκεκριμένο σχεδιασμό και ωρίμανση του έργου, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βερολίνο για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
Ο Κύριος Δράμαλης είπε στις συναντήσεις: ''Πιστεύω πως η Θεσσαλονίκη ενδείκνυται για το έργο αυτό και η θέση αυτής της Τράπεζας ενέργειας ,μπορεί να είναι στην ζώνη καινοτομίας στην Αλεξάνδρεια ζώνη και συγκεκριμένα στο διεθνές πάρκο τεχνολογίας και καινοτομίας Thess INTEC που εξήγγειλε και ο Πρωθυπουργός μας.
Στην επιχειρηματολογία του ο Κύριος Δράμαλης τόνισε;
''Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ,σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα.
Η Ελλάδα έχει απίστευτες δυνατότητες για ηλιακή και αιολική ενέργεια, και για γεωθερμία.
Η Ελλάδα θα μπορούσε καταστεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να προωθήσει περαιτέρω την επιστήμη και την τεχνολογία στις Α.Π.Ε. εξειδικεύοντας σπουδές Μηχανικών Α.Π.Ε. στο Α.Π.Θ. που πιστεύω είναι μια καλή στρατηγική την οποία θα πρέπει να υιοθετήσει και η χώρα μας.
Όλες οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις Α.Π.Ε., ένα πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίησή τους. Η ελληνική κυβέρνηση, θα έπρεπε ήδη να το κάνει αυτό. Το υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο μπορεί να παράγει πλούτο, αλλά ο τρόπος που το κάνει δεν είναι ούτε δίκαιος, ούτε περιβαλλοντικά βιώσιμος. Άρα χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό μοντέλο.''
Επίσης έγινε η πρόταση για την ίδρυση των Πράσινων Νησιών και Χαλκιδικής όπως η Τήλος με 100% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους από Α.Π.Ε. και κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα.
Συνολικά οι προτάσεις που κατατέθηκαν:
Nα ιδρυθεί ένας οργανισμός με μορφή Α.Ε., που θα συγκεντρώνει όλες τις Α.Π.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη, σε κτιριακές εγκαταστάσεις και οργανόγραμμα, που θα αποφασιστεί, που θα προΐσταται και θα συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία, Περιφέρειες, δήμους, οργανισμούς, επενδυτές funds και ιδιώτες. ( Στα πρότυπα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ , ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ).
Στο Δ.Σ. θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι από το Υπουργείο ενέργειας , ανάπτυξης, εσωτερικών, ΔΕΔΔΗΕ , ΡΑΕ, ΚΑΠΕ , ΑΠΘ, ΥΜΑΘ, Περιφέρειας και σύμβουλοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Να γίνει αποτύπωση όλων των ελευθέρων χώρων για εγκατάσταση φωτοβολταικών σε όλη την χώρα, σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο, και το Υπουργείο Εσωτερικών και Ενέργειας.
Να γίνει ένα business plan ανάπτυξης και κανόνων διάθεσης των χώρων, για εγκαταστάσεις που θα περιλαμβάνει κρατικές εγκαταστάσεις, ιδιωτικές, αλλά και συμπράξεις ΣΔΙΤ.
Να γίνει ένας κρατικός μηχανισμός επιδοτήσεων της Ελλάδας, αλλά και των παραγωγών αποκλειστικά για ΑΠΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και να γίνει ένα ξεχωριστό κομμάτι οικονομικής ζώνης στον Οργανισμό, που θα είναι υπεύθυνο για όλη την επιδότηση και χρηματοδότηση των έργων είτε ιδιωτών είτε επιχειρηματικών funds είτε ΣΔΙΤ.
Να γίνουν μελέτες αποκατάστασης κορεσμένων δικτύων σε όλη την Ελλάδα από τον ΔΕΔΔΗΕ με σχεδιασμό και επίβλεψη από τον Οργανισμό.
Να προχωρήσει άμεσα η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μελέτη υλοποίησης έργων στα νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα.
Σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το Α.Π.Θ. να υπάρχει τμήμα έρευνας και καινοτομίας των ΑΠΕ με στόχο την αποθήκευση ενέργειας αλλά και όλες τις άλλες καινοτόμες λύσεις ερευνητικών ιδρυμάτων ,σε συνεργασία της πανεπιστημιακής έρευνας και της επιχειρηματικής κοινότητας.
Να γίνουν αντίστοιχα τμήματα στον Οργανισμό ανά κατηγορία ΑΠΕ για:
Φωτοβολταικα έργα
Αιολικά έργα
Υδροηλεκτρικά έργα
Έργα βιομάζας
Έργα Βιοαέριου
Ηλεκτροκίνηση
ESCO
Στο τέλος της συνάντησης ο Κύριος Δράμαλης δήλωσε πως : ‘’Ευελπιστούμε σε στενή συνεργασία με λογική και ρεαλιστικές λύσεις με την κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα όσα προτείνουμε και είμαι εδώ αρωγός σας σε ότι χρειαστείτε να καταστήσουμε την Θεσσαλονίκη μας που όλοι αγαπάμε ενεργειακό κέντρο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας’’.
Επιστροφή