ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην ευρωπαική ένωση στις Βρυξέλλες και από 24-28 Ιουνίου 2013

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας κ. GüntherH. Oettinger στην ομιλία του στις βραβεύσεις πόλεων στην εβδομάδα ενέργειας.

Στα πλαίσια της εβδομάδος ενέργειας  ο Κος Δράμαλης άκουσε τα μελλούμενα από το 2014 έως και το 2020 στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και πολιτικής ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ευρώπη και έκανε πολλές και χρήσιμες επαφές με στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Συμμετοχή σε 6 workshopsΠου έγιναν σε πολλά κτίρια της ευρωπαϊκής ένωσης και ανταλλάξαμε πολύτιμες εμπειρίες με όλα τα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους τους σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και Α.Π.Ε. γενικά.

  

Η SUNWINDENERGYFORALL  άλλη μια φορά βρίσκεται στο κέντρο των αποφάσεων και εξελίξεων και ενημερώνεται για τις επόμενες κινήσεις της στον επιχειρηματικό χρηματοδοτικό προγραμματικό και πολιτικό κύκλο των Α.Π.Ε. σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πλαίσιο 2014 -2020.

  

Επιστροφή