ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε για τον φάκελο  Φ/Β - Ενεργ. Κοινότητες.

·         Παροχή Πλήρους Συμβουλευτικής υποστήριξης για όλα τα απαραίτητα Δικαιολογητικά ,   Έγγραφα Σύστασης/Ίδρυσης - ΔΣ , Τίτλους κυριότητας  

·         Καθοδήγηση - Αιτήσεις στις υπηρεσίες Πολεοδομίας (Βεβαιώσεις .Χρήσης Γης) , Αρχαιολογίας κλπ.

·         Αυτοπροσώπως υποβολή  αίτησης από εμάς  στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την ΕΠΟ (Έγκριση . Περιβαλλοντικών. Όρων) με όλα τα δικαιολογητικά.   

·         Χωροθέτηση του Φ/Β πάρκου (προκαταρκτική) στο Τοπογραφικό.

·         Εκπόνηση Σχεδίου Υποσταθμού Μέσης Τάσης και ΧΤ

·         Αρχικός Σχεδιασμός του Φ/Β πάρκου (Configuration)     

·         Εκπόνηση  Μονογραμμικού  Σχεδίου Χ.Τ. με τα panels , Inverters , strings. 

·         Σύνταξη της Αίτησης προς ΔΕΔΔΗΕ και υποβολή από μας με όλα τα Σχέδια , Δικαιολογητικά κλπ.

·         Παρακολούθηση πορείας αίτησης μέχρι την έγκριση της και συμμετοχή στα τεύχη προδιαγραφών εξοπλισμού και ποιοτικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού.

·         Συμμετοχή στην επιλογή των καλύτερων προμηθευτών και διαπραγμάτευση τιμής προμήθειας εξοπλισμού με τους προμηθευτές.

·         Σύμβαση συντήρησης για όλα τα χρόνια της λειτουργίας της ενεργειακής κοινότητας.

Επιστροφή