Τεχνικοί σύμβουλοι έργου ενεργειακής κοινότητας

Σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε για τον φάκελο  Φ/Β - Ενεργ. Κοινότητες.

Παροχή Πλήρους Συμβουλευτικής υποστήριξης για όλα τα απαραίτητα Δικαιολογητικά ,   Έγγραφα Σύστασης/Ίδρυσης - ΔΣ , Τίτλους κυριότητας  

Καθοδήγηση - Αιτήσεις στις υπηρεσίες Πολεοδομίας (Βεβαιώσεις .Χρήσης Γης) , Αρχαιολογίας κλπ.

Αυτοπροσώπως υποβολή  αίτησης από εμάς  στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την ΕΠΟ (Έγκριση . Περιβαλλοντικών. Όρων) με όλα τα δικαιολογητικά.   

Χωροθέτηση του Φ/Β πάρκου (προκαταρκτική) στο Τοπογραφικό.

Εκπόνηση Σχεδίου Υποσταθμού Μέσης Τάσης και ΧΤ

Αρχικός Σχεδιασμός του Φ/Β πάρκου (Configuration)     

Εκπόνηση  Μονογραμμικού  Σχεδίου Χ.Τ. με τα panels , Inverters , strings. 

Σύνταξη της Αίτησης προς ΔΕΔΔΗΕ και υποβολή από μας με όλα τα Σχέδια , Δικαιολογητικά κλπ.

Παρακολούθηση πορείας αίτησης μέχρι την έγκριση της και συμμετοχή στα τεύχη προδιαγραφών εξοπλισμού και ποιοτικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού.

Συμμετοχή στην επιλογή των καλύτερων προμηθευτών και διαπραγμάτευση τιμής προμήθειας εξοπλισμού με τους προμηθευτές.

Σύμβαση συντήρησης για όλα τα χρόνια της λειτουργίας της ενεργειακής κοινότητας.

Επιστροφή