ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 300 Φ/Β ΕΡΓΩΝ

H εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL και ο Μάριος Δράμαλης πρώην μέτοχος της SUNWIND Ε.Π.Ε. που προέρχεται η εταιρεία με εμπειρία 300 έργων και μέλος της Διοικούσας επιτροπής του Συνδέσμου ΗΛΙΟΣ με διαδρομή 6 ετών στα ενεργειακά έργα από Α.Π.Ε. και με εμπειρία στελεχών και συνεργείων όσο λίγες εταιρείες στην Ελλάδα μπορεί να υλοποιήσει το δικό σας ενεργειακό έργο άμεσα με τεχνογνωσία , με αξιόπιστους προμηθευτές , με πιστοποίηση και με ποιότητα κατασκευής.

ΠΑΡΚΑ ΕΠΙ ΓΗΣ ΜΕ TRACKER

ΠΑΡΚΑ ΕΠΙ ΓΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ