ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

H εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά ενέργειας ήδη έχει συνάψει συμφωνίες με παγκόσμιους προμηθευτές στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης στην πόλη με οχήματα από ποδήλατο μέχρι και αυτοκίνητο.