ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ – ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗΣ

H εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά ενέργειας ήδη έχει λύσεις γεωθερμίας και συνεργασία αντλιών θερμότητας ψύξης. Η γεωθερμική ενέργεια σε χαμηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιούνται σε συστήματα τηλεθέρμανσης από το 1984. Αρκετές εταιρείες στην Βόρεια Ευρώπη είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο στον τομέα των αντλιών, ψύξης, κλιματισμού, θέρμανσης, νερό, και έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης κατοικίας.