ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL διαθέτει ειδικό τμήμα ενεργειακών μηχανικών και εκδίδουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του ακινήτου σας άμεσα με λογικές τιμές και επιστημονική κατάρτιση , καλέστε μας στο 2310 478-992 για ενημέρωση.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για τη μεταβίβαση ή νέα σύμβαση μίσθωσης όλων των κτιρίων συνολικής επιφανείας άνω των 50 τμ, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί το μισθωτήριο εάν δεν προσκομίζεται μαζί του ισχύον ενεργειακό πιστοποιητικό. Στις μεταβιβάσεις, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν το ΠΕΑ στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

Η εταιρεία μας, στελεχωμένη με Ενεργειακούς Επιθεωρητές Β' (ανώτατης) τάξης εγγεγραμμένους στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, αναλαμβάνει την άμεση έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας σε πολύ λογική τιμή χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:
Απαιτούμενα στοιχεία:
• Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη
• Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου
• Φύλλο συντήρησης λέβητα
• Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά


Προαιρετικά στοιχεία:
• Κάτοψη ορόφου
• Μελέτη θερμομόνωσης
• Μελέτη θέρμανσης
• Τοπογραφικό σχέδιο
• Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

Διαδικασία έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από το γραφείο μας γίνεται με τα εξής 5 απλά βήματα:
1. Επικοινωνία του ιδιοκτήτη του ακινήτου με την εταιρεία μας και ενημέρωση του για τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού στο συγκεκριμένο ακίνητο.
2. Συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
3. Αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή μας άμεσα στο ακίνητο για το οποίο θα εκδοθεί το πιστοποιητικό. Κατά την αυτοψία γίνεται η παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον μηχανικό.
4. Επεξεργασία των στοιχείων από τον μηχανικό στο γραφείο και έκδοση ΠΕΑ.
5. Παράδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στον ιδιοκτήτη.

Καλέστε μας στο 2310 478-992 για να ενημερωθείτε και να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας!

Έλεγχος Εγκυρότητας Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Είναι χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν οτι μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας του ενεργειακού τους πιστοποιητικού. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό ασφαλείας που εμφανίζονται πάνω δεξιά στη σελίδα του πιστοποιητικού.

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (K.Eν.A.K.)

Με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης). Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:
• αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)
• νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)
• νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη (σε ισχύ από 9/1/2012)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.