ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL διαθέτει ειδικό τμήμα οικονομικής διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης της επένδυσης σας με ειδικούς οικονομολόγους που θα σας συμβουλευόσουν για την καλύτερη δυνατή λύση υλοποίησης της ενεργειακής επένδυσης σας ακόμα και χωρίς αρχικό κεφάλαιο!!

Οι συνεργάτες μηχανικοί μας έχουν ειδικευτεί εδώ και χρόνια σε εκατοντάδες έργα στην αδειοδότηση ακινήτων και επιχειρήσεων , στην μελέτη και σχεδιασμό τρισδιάστατων κτιρίων και στην ποιοτική και ενεργειακή κατασκευή των έργων που αναλαμβάνουν έχοντας κατακτήσει το καλό όνομα της αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας σε ότι κάνουν δίνοντας λύσεις σε πολύπλοκες και πολυδαίδαλες υποθέσεις νομοθετικού και αδειοδοτικού περιεχομένου με το καλύτερο δυνατό επιστημονικό επιτελείο νομικών συμβολαιογράφων μηχανικών που διαθέτουν με τεράστια εμπειρία.

Επίσης διαθέτουμε ειδικό τμήμα για κατάθεση της ενεργειακής σας επένδυσης και όχι μόνο μέσω συμβούλων επιχειρήσεων και οικονομολόγων μέσω ΕΣΠΑ και ΠΕΠ.

   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. για τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων προς τους πελάτες των δύο εταιρειών στην Θεσσαλονίκη και κατ’ επέκταση στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να αντλήσετε υποστήριξη ως προς τη δυνατότητα ένταξης επένδυσης της εταιρείας σας στις ευεργετικές διατάξεις επιχορηγούμενων προγραμμάτων μέσω της μεγαλύτερης εταιρείας Συμβούλων στην Ελλάδα επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2310 478992 στο PHILIPPOS BUSINESS CENTER δίπλα στο εμπορικό κέντρο COSMOS στα γραφεία της SUNWIND.

Θα θέλαμε αρχικά να σας ενημερώσουμε ποια είναι η εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και να ενημερωθείτε για τη μεγαλύτερη, πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα όπου επιλέξαμε να συνεργαστούμε για την Βόρεια Ελλάδα και για τα Βαλκάνια.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. είναι η εταιρία συμβούλων με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χώρο των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων δεδομένου ότι έχει επιτύχει την έγκριση από αρμόδιους κρατικούς φορείς επιχορήγησης που ξεπερνά τα 800.000.000 € και έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτής για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και της προηγμένης τεχνολογίας, και σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας όπως:

 • Επεξεργασίας Βαριών Μετάλλων
 • Τροφίμων και Ποτών
 • Πλαστικών Ειδών & Συσκευασίας,
 • Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
 • Logistics
 • Ενέργειας & Προηγμένης Τεχνολογίας
 • Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προαναφερομένων επενδύσεων ξεπερνάει τα 2.000.000.000 €. Σημειώνεται ότι η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων (Business and Management Consultants) και απασχολεί περίπου 80 εξειδικευμένους συμβούλους, με κύκλο εργασιών ο οποίος το έτος 2011 ξεπέρασε τα 9 εκ ευρώ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι στελεχωμένη με άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών στο εξωτερικό που υποστηρίζει την διεθνή δραστηριότητά της σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανόμενης και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
Προσφέρει εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση και εμπειρία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας για λογαριασμό των πελατών της στην επίλυση των προβλημάτων τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένοι από τους Τομείς Δραστηριότητας της εταιρείας :

Τομέας Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών
Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους όπως :

 • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Εκπόνηση Μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων

Τομέας Ανάπτυξης και Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας
 • Υπηρεσίες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες Βελτίωσης Αποδοτικότητας


Τομέας Οργάνωσης Επιχειρήσεων
 • Έλεγχος Κόστους και Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Εφαρμογή Προτύπων και Κανονισμών
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής


Τομέας Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου Επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Τεχνικών Έργων

Παρακαλούμε ελάτε άμεσα σε επαφή μαζί μας στο τηλ 2310 478 992 για να επεξεργαστούμε και καταθέσουμε άμεσα την πρόταση σας για το επενδυτικό σας σχέδιο σε συνεργασία με την μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα.