NET METERING

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ NETMETERING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝGΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Όλα ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν κάποιοι παρατήρησαν ότι, μπορούν να μειώσουν την ένδειξη του μετρητή ρεύματος κάνοντας τον να γυρνάει ανάποδα. Η περιστροφή του μετρητή προς την αντίθετη κατεύθυνση γινόταν με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού ή μιας ανεμογεννήτριας. Η ενέργεια που παραγόταν από αυτά τα συστήματα και δεν απορροφούνταν από την εγκατάσταση (από τις καταναλώσεις δηλαδή του κτιρίου), διοχετευόταν στο ηλεκτρικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο μετρητής να γυρίζει ανάποδα μειώνοντας την ένδειξή του.

Στην πράξη, τελικά, ο καταναλωτής πλήρωνε για την ενέργεια που κατανάλωνε μείον την ενέργεια που παρήγαγε, γεγονός που έδωσε την ονομασία net metering, σε αυτή την αρχικά παράνομη πρακτική.

Το 1980 οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού της πολιτείας του Idaho επέτρεψαν πρώτες στους καταναλωτές τη δυνατότητα του net metering και ήδη το 1998, το net metering ήταν νόμιμο σε 22 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ το 2005 με ομοσπονδιακό νόμο, όλες οι εταιρείες ηλεκτρισμού της χώρας, υποχρεώθηκαν να δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους. Στην Ευρώπη, η πρώτη χώρα που εφάρμοσε πιλοτικά το net metering, ήταν η Δανία, το 1998, μονιμοποιώντας το , το 2005. Εκτός από τη Δανία, το net metering εφαρμόζεται με επιτυχία στo Βέλγιο, στην Ολλανδία και στην Ιταλία (γνωστό ως scambio sul posto) και στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μετάβαση από ένα καθεστώς πώλησης με FiT σε ένα καθεστώς net metering είναι απλή, αφού από τεχνική άποψη, ένα ηλεκτρικό σύστημα σχεδιασμένο για net metering, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα σύστημα σχεδιασμένο για πώληση ρεύματος. Η μόνη διαφορά, είναι το σημείο που θα συνδεθεί το σύστημα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Το σημείο αυτό είναι συνήθως κάπου μεταξύ του γενικού πίνακα της κατανάλωσης και του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το Net Metering  λοιπον είναι μια συμφωνία μέτρησης και χρέωσης μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και του καταναλωτή για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ.Ο καταναλωτής εγκαθιστά ένα σύστημα ΑΠΕ απ’ ευθείας στην ηλεκτρική του εγκατάσταση. Όταν το σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από τις καταναλώσεις, το πλεόνασμα πηγαίνει στο δίκτυο. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να την απορροφήσει πίσω όποτε θέλει, χωρίς κάποια χρέωση. Στην πράξη, το netmeteringεπιτρέπει στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό δίκτυο σαν μια μεγάλη μπαταρία μηδενίζοντας έτσι το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝGΟΡΙΣΜΟΣ

Το Net Metering αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και ενός καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συμφωνία προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταμέτρησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα πιστώνεται στο επόμενο τιμολόγιο χρέωσης. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο για τη διαφορά.  Αν με το κλείσιμο ενός έτους από την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής, υπάρχει τελικά περίσσεια ενέργειας, αυτή πηγαίνει στο δίκτυο και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή για το επόμενο έτος.
Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους το σύστημα παραγωγής παράγει ενέργεια ίση με τη συνολική ετήσια κατανάλωση, ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτε στην εταιρεία ηλεκτρισμού.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering

  • Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλλει μια και καλή ένα συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.
  • Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών καθιστούν το Net Metering μια συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταναλώσεων.

Το Net Metering όμως μπορεί να δώσει διέξοδο και στους μικρούς καταναλωτές, αφού τους δίνει ένα σημαντικό κίνητρο να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου η φυσικού αερίου από αντλία θερμότητας.

Τον τελευταίο χρόνο η Πολιτεία αύξησε σημαντικά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Πολλοί καταναλωτές αναγκάστηκαν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή στράφηκαν σε άλλες οικονομικότερες εναλλακτικές.
Μια εναλλακτική ήταν και η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, η χρήση των οποίων περιορίσθηκε από το φόβο των καταναλωτών για τις διαρκείς αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα θέρμανσης ή/και ψύξης, τα οποία «αντλούν» θερμότητα από μια δεξαμενή θερμότητας όπως είναι ο αέρας του περιβάλλοντος, μία δεξαμενή νερού ή υπόγεια νερά, προς ένα χώρο, μέσω του κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης ενός εργαζόμενου μέσου, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο βαθμός απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας, δηλαδή το COP (Coefficient of Performance), είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας, επειδή εκμεταλλεύεται την θερμότητα που «αντλεί από το περιβάλλον» και συνήθως παίρνει τιμές από 2 έως 5.

Οι αερόψυκτες αντλίες θερμότητας «αντλούν» θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και διακρίνονται σε δύο τύπους ανάλογα με το μέσο με το οποίο μεταφέρουν την θερμότητα στον χώρο:
α) σε αντλίες αέρος – νερού, κατάλληλες για ενδοδαπέδια θέρμανση αλλά και για θέρμανση με θερμοπομπούς (καλοριφέρ), και
β) σε αντλίες αέρος – αέρος, κατάλληλες για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, εμπορικά, κτλ.).Αντλία θερμότητας αέρος – αέρος είναι και το κοινό κλιματιστικό που όλοι γνωρίζουμε.

Ο συνηθέστερος τύπος αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται για θέρμανση / ψύξη σε κατοικίες είναι η αντλία αέρος – νερού.Η εγκατάσταση είναι σχετικά εύκολη και η σύνδεση της με το υπάρχον δίκτυο θέρμανσης της κατοικίας δεν απαιτεί πολύπλοκες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Συνήθως όταν η κατοικία διαθέτει σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης τοποθετείται αντλία θερμότητας αέρος – νερού χαμηλών θερμοκρασιών (περίπου 55-65°C), ενώ αντίθετα, όταν υπάρχει δίκτυο θερμοπομπών (καλοριφέρ)χρησιμοποιείται η αντλία υψηλών θερμοκρασιών (περίπου 75-80°C).

Στην πρώτη περίπτωση το COP, η απόδοση δηλαδή της αντλίας, έχει ονομαστική τιμή το 4,0, ενώ στην περίπτωση των υψηλών θερμοκρασιών η απόδοση βρίσκεται κοντά στο 2,5.

Η απόδοση ουσιαστικά δείχνει πόσες θερμικές μονάδες (kWh) μπορεί να παράγει η αντλία θερμότητας καταναλώνοντας μία ηλεκτρική μονάδα (kWh). Είναι φανερό λοιπόν ότι οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ αποδοτικές στην χρήση τους παράγοντας κατά μέσο όρο 4 θερμικές κιλοβατόρες καταναλώνοντας μόλις μία ηλεκτρική κιλοβατόρα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο (HΑ) χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε επαναφορτιζόμενες συστοιχίες συσσωρευτών. 

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες αντί των μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). Αντιθέτως, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν και τα δύο (ηλεκτρικές μηχανές και ΜΕΚ) καλούνται υβριδικά αυτοκίνητα και συνήθως δεν θεωρούνται καθαρά HΑ. 

Τα αυτοκίνητα με τις μπαταρίες που μπορούν να φορτιστούν και να χρησιμοποιηθούν χωρίς ΜΕΚ καλούνται «βυσματωτά» ηλεκτρικά οχήματα, και είναι καθαρά HΑ, ενώ δεν καταναλώνουν καύσιμα. Τα HΑ είναι συνήθως αυτοκίνητα, ελαφριά φορτηγά, ποδήλατα, ηλεκτρικά μηχανικά δίκυκλα, μικρά οχήματα γκολφ, ανυψωτικά (forklifts) και πλέον στην εποχή μας έχει ξεκινήσει η μαζική παραγωγή σε επίπεδο πελάτη λιανικής. Τα HΑ ήταν μεταξύ των αυτοκινήτων που εμφανίστηκαν από τις πρώτες μέρες της αυτοκίνησης και έχουν υψηλότερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης από όλα τα αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης.

Οφέλη και πλεονεκτήματα του ενεργειακού συμψηφισμού που θα δώσουν αέρα στο πορτοφόλι μας. Πρακτικές συγκρίσεις του net metering που βρίσκουν εφαρμογή στην πραγματικότητα.

Με την ανακοίνωση της υπουργικής απόφασης για το net metering, καλό θα ήταν να γίνει εντελώς κατανοητό για τι ακριβώς μιλάμε. Ουσιαστικά, το net metering είναι μια συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη των φωτοβολταϊκών με το ηλεκτρικό δίκτυο, η οποία εξασφαλίζει οικονομία τόσο για τον αυτοπαραγωγό όσο και για το ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων αλλά και το ότι δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. 

Συνεπώς, δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

Εφαρμογές

Η ηλεκτρική αυτονομία ενός κτιρίου αποτελεί τον βασικό σκοπό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και τον κύριο στόχο του net metering, αλλά όχι και τον μοναδικό. Το πλεονάζον ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να καλύψει και άλλες ανάγκες του ιδιοκτήτη. Δύο τέτοια παραδείγματα αφορούν στη θέρμανση αλλά και στην κίνηση. Το πλεονάζον ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο, όχι με κάποια ενεργοβόρα ηλεκτρική συσκευή, αλλά με μια αερόψυκτη αντλία θερμότητας. Αντίστοιχα, μπορεί να αντικαταστήσει και το πετρέλαιο ή τη βενζίνη, τροφοδοτώντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τέτοια παραδείγματα, άλλωστε, συναντάμε συχνά στο εξωτερικό.

Αντικείμενο σύγκρισης εφαρμογών Net Metering

Έχοντας λοιπόν καταλάβει πλέον τι είναι  το Net Metering ας δούμε και κάποιες συνδυαστικές εφαρμογές του, μπορούμε να προχωρήσουμε στο παρακάτω παράδειγμα έτσι ώστε να κατανοήσουμε περισσότερο την πολύτιμη χρήση του ενεργειακού συμψηφισμού.

Σκοπός του παραδείγματος είναι να ερευνηθεί η οικονομική βιωσιμότητα του Φ/Β συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για Net Metering. Για αυτό το λόγο συγκρίνουμε τρία (3) διαφορετικά ενεργειακά σενάρια.

Η διαφορά του ενός σεναρίου από το άλλο είναι ότι προσθέτουμε εφαρμογές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας και κατ επέκταση την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του Φ/Β συστήματος. 

Σε κάθε σενάριο υπολογίσουμε την οικονομική απόσβεση των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση του ανάλογου εξοπλισμού. Τα σενάρια είναι τα εξής:

I. Φορτία Ηλεκτρικά. Υπολογίζεται το μέγεθος του Φ/Β συστήματος που θα χρειαστεί για την κάλυψη ΜΟΝΟ των ετήσιων ηλεκτρικών φορτίων του ακινήτου (π.χ. φωτισμός, ψυγείο, TV κτλ).

II. Φορτία Ηλεκτρικά + Θερμικά. Υπολογίζεται το μέγεθος του Φ/Β συστήματος που θα χρειαστεί για την κάλυψη των ετήσιων ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων του ακινήτου. Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο, θα αντικαταστήσουμε το σύστημα θέρμανσης με μία αερόψυκτη αντλία θερμότητας. Ως θερμικά φορτία νοείται η ηλεκτρική ετήσια ενέργεια που καταναλώνεται μόνο από την αντλία θερμότητας. Στην απόσβεση του κεφαλαίου συνυπολογίζεται το κόστος αγοράς της αντλίας θερμότητας.

III. Φορτία Ηλεκτρικά + Θερμικά + Ηλεκτροκίνηση. Υπολογίζεται το μέγεθος του Φ/Β συστήματος που θα χρειαστεί για την κάλυψη των ετήσιων ηλεκτρικών, θερμικών φορτίων του ακινήτου και επίσης των φορτίων ηλεκτροκίνησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο εκτός από την αγορά μιας αερόψυκτης αντλία θερμότητας, θα πρέπει να γίνει αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου - αντί ενός συμβατικού. Φορτία Ηλεκτροκίνησης νοείται η ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται μόνο από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και με την προϋπόθεση θα φορτίζεται ΜΟΝΟ στο συγκεκριμένο ακίνητο. Στην απόσβεση του κεφαλαίου συνυπολογίζεται το επιπλέον χρηματικό κόστος που θα προκύψει από την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αντί ενός συμβατικού αυτοκινήτου και επίσης το κόστος της ετήσιας ενέργειας που θα χρειαστεί. 

Για την αντλία θερμότητας κτιρίου έχουν χρησιμοποιηθεί COP συστήματος θέρμανσης 3,75 και COP συστήματος Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ) 2,2. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τιμές δεδομένων, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί για λόγους απλούστερης κατανόησης του κειμένου και αποφυγή δαιδαλωδών εξηγήσεων.

Τέλος ως βασικό δεδομένο λαμβάνεται ο συμψηφισμός όλων των χρεώσεων και ταυτόχρονα σε ετήσια διάρκεια. Πριν ξεκινήσουμε τους υπολογισμούς, ας ρίξουμε μια ματιά στα δεδομένα του ΠΙΝΑΚΑ (1) που έχουν χρησιμοποιηθεί. ( Δημοσίευση μελέτης στο ΠΡΑΣΙΝΟ  ΣΠΙΤΙ& ΚΤΙΡΙΟ )

ΠΙΝΑΚΑΣ (1): Τιμές Δεδομένων

Περιοχή Εγκατάστασης

ΑΤΤΙΚΗ (Νέα Φιλαδέλφεια)

Ετήσια Ενέργεια ΜΟΝΟ Για  Ηλεκτρικά Φορτία (kWh)

6.500

Στεγασμένη Επιφάνεια Του Κτιρίου (W/m2)

150

Θερμικές Απώλειες Του Κτιρίου (W/m2)

100

Λειτουργίας Του Συστήματος Θέρμανσης (hour)

1.000

Τιμή Καυσίμου Συστήματος Θέρμανσης (€/lt)

1,34 €

(1)  Απόδοση Του Συστήματος Θέρμανσης

85%

Αριθμός Των Ατόμων Που Κατοικούν Στο Κτίριο

4

Ποσότητα Του ΖΝΧ Ανά Άτομο Ανά Χρήση (lt)

40

Ετήσιες Αριθμό-ημέρες Των ΖΝΧ Ανά Άτομο (Days)

300

(2)  Μέση Ετήσια Θερμοκρασίας Της Περιοχής (oC)

17,63

Μέση Εβδομαδιαία Μετακίνηση Με Αυτοκίνητο (Km)

400

(3)  Τιμή Καυσίμου Κίνησης (€/lt)

1,69 €

Ειδική Κατανάλωση Καυσίμου Κίνησης (lt/100Km)

12

& Συμβατικού Αυτοκινήτου (Η.Α.)

18.000 €

(4)  MPGe του Η.Α. σε συνδυασμένη κατανάλωση

115

Μέγεθος Αποθήκευσης Της Μπαταρίας Του Η.Α. (kWh)

24

(5) Ετήσια Απόδοση Φ/Β Συστήματος  (kWh/kW)

1.630

(1): Πρόκειται για ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και η απόδοση που έχουν ληφθεί από το φύλλο συντήρησης.
(2): Πρόκειται για μέση ετήσια τιμή της θερμοκρασίας της συγκεκριμένης περιοχής (http://www.hnms.gr/).
(3): Πρόκειται για μεσοσταθμική τιμή του συγκεκριμένου νομού για την ημερομηνία 18-07-2014 (http://www.fuelprices.gr/).
(4): Πρόκειται μέση συνδυασμένη κατανάλωση με 55% στην πόλη και 45% σε Εθνική οδό. Τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα υπολογίζονται σε Miles Per Gallon equivalent (MPGe) όπου 33.7 kW-hrs = 1 gallon Βενζίνης.
(5): Πρόκειται για την ετήσια απόδοση (kWh ανά εγκατεστημένο kW) Φ/Β συστήματος, η οποία μεταβάλλεται σε σχέση με το γεωγραφικό σημείο (πλάτος και μήκος) της εγκατάστασης 

Αποτελέσματα

Ξεκινώντας τους πρώτους υπολογισμούς βάσει των δεδομένων που μας έχουν δοθεί, θα χρειαστούμε μια αερόψυκτη αντλία θερμότητας 12 kW χαμηλών θερμοκρασιών για να αντικαταστήσει τα περίπου 1.958 lt πετρελαίου που χρησιμοποιούσε το σύστημα θέρμανσης. Το σύστημα θέρμανσης έχει παραμείνει στην θέση του και μπορεί να λειτουργήσει εφεδρικά. Επίσης γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο  με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα χρειάζεται περίπου ετησίως  3.786 kWh. 

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε πόση ισχύ Φ/Β συστήματος χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2): Ισχύς Φ/Β Πλαισίων

ΣΕΝΑΡΙΟ

1o ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

2ο Ηλεκτρικά + Θερμικά

3ο Ηλεκτρικά + Θερμικά +_ Ηλεκτροκίνηση

Αττική (Νέα Φιλαδέλφεια)

3.988 W

7.304 W

9.627W

Αφού γνωρίζουμε το σύνολο του εξοπλισμού, αυτομάτως μας είναι γνωστό το συνολικό κόστος. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ (3): Κόστος Εξοπλισμού (+ΦΠΑ)

ΣΕΝΑΡΙΟ

1o ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

2ο Ηλεκτρικά + Θερμικά

3ο Ηλεκτρικά + Θερμικά +_ Ηλεκτροκίνηση

Κόστος Φ/Β

8.048 €

13.415 €

17.041 €

(7) Κόστος Όρων Σύνδεσης Φ/Β

800 €

1.230 €

1.230 €

Κόστος Αντλίας Θερμότητας

-

7.653 €

7.653 €

Διαφορά Ηλεκτρικού - Συμβατικού

-

-

18.000 €

Τελική Λιανική Τιμή

8.848 €

22.298 €

43.924 €

(7): Με τα σημερινά δεδομένα γνωρίζουμε ότι ανάλογα με την ισχύ του Φ/Β συστήματος, αλλάζει η τιμή των όρων σύνδεσης με τον πάροχο.   

Έχοντας γνωστά όλα τα παραπάνω, μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο απόσβεσης του συνολικού κόστους εξοπλισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ (4): Χρόνος Απόσβεσης Κόστους Εξοπλισμού

ΣΕΝΑΡΙΟ

1o ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

2ο Ηλεκτρικά + Θερμικά

3ο Ηλεκτρικά + Θερμικά +_ Ηλεκτροκίνηση

Τελική Λιανική Τιμή (Συμπ. ΦΠΑ)

8.848 €

22.298 €

43.924 €

Ετήσιο Χρηματικό ΟΦΕΛΟΣ

1.311 €

3.935 €

8.143 €

ΑΠΟΣΒΕΣΗ Κόστους Εξοπλισμού

6,75 Έτη

5,67 Έτη

5,39 Έτη

Επέκταση σύγκρισης

Μπήκαμε στον πειρασμό να πειραματίσουμε υπολογιστικά, αλλάζοντας το γεωγραφικό σημείο του ακινήτου και κατ επέκταση το σημείο εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος που πρόκειται να συμψηφιστεί ενεργειακά.

Αλλάζοντας το γεωγραφικό σημείο (διαφορετική πόλη) στον ΠΙΝΑΚΑ (1) ταυτόχρονα αλλάζουν οι τιμές  με κόκκινο φόντο και έτσι σχηματίζεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ (5) για το σύνολο των πόλεων υπό σύγκριση.

ΠΙΝΑΚΑΣ (5): Τιμές Δεδομένων Για Διαφορετικές Πόλεις 

Περιοχή Εγκατάστασης

Άγιος Νικόλαος (Ιεράπετρα)

Αττική (Νέα   Φιλαδέλφεια)

Μαγνησία (Βόλος)

Φλωρίνης (Φλώρινα)

Λειτουργίας Του Συστήματος Θέρμανσης (hour)

750

1.000

1.250

1.500

Τιμή Καυσίμου Συστήματος Θέρμανσης (€/lt)

1,44 €

1,34 €

1,37 €

1,38 €

Μέση Ετήσια Θερμοκρασίας Της Περιοχής (oC)

19,72

17,63

16,21

12,09

Τιμή Καυσίμου Κίνησης (€/lt)

1,81 €

1,69 €

1,71 €

1,70 €

Ετήσια Απόδοση Φ/Β Συστήματος  (kWh/kW)

1.750

1.630

1.510

1.360

Απόσβεσης Κόστους Εξοπλισμού Σε Έτη

Κάνοντας όλους τους υπολογισμούς από την αρχή για κάθε πόλη και για κάθε σενάριο προκύπτει ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ (6) όπου αναφέρονται οι αποσβέσεις κόστους σε κάθε περίπτωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ (6): Χρόνος Απόσβεσης Κόστους Εξοπλισμού σε Έτη

ΠΟΛΗ

1ο ΜΟΝΟ Ηλεκτρικά

2ο Ηλεκτρικά + Θερμικά

3ο Ηλεκτρικά + Θερμικά + Ηλεκτροκίνηση

Άγιος Νικόλαος (Ιεράπετρα)

6,4

5,87

5,23

Αττική (Νέα Φιλαδέλφεια)

6,75

5,67

5,39

Μαγνησία (Βόλος)

7,15

5,32

5,29

Φλωρίνης (Φλώρινα)

7,74

5,3

5,26

Μετά από αρκετές δοκιμές και εναλλαγές διαφορετικών δεδομένο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η οικονομική βιωσιμότητα (οικονομική απόσβεση) του συνολικού έργου επηρεάζεται σημαντικά από τους εξής παράγοντες:

1. Αντιστρόφως Ανάλογα από τα Ηλεκτρικά Φορτία του κτιρίου.

2. Αντιστρόφως Ανάλογα από τις Θερμικές Απώλειες του κτιρίου.

3. Αντιστρόφως Ανάλογα από τα Ώρες Λειτουργίας Συστήματος Θέρμανσης  του κτιρίου.

4. Αντιστρόφως Ανάλογα από την Απόδοση Του Συστήματος Θέρμανσης  του κτιρίου.

5. Αναλογικά από την Τιμή Καυσίμου Θέρμανσης.

­Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή της απόσβεσης του κόστους αγοράς ανάλογα την πόλη και το σεναρίου εξοπλισμού.

Μηδενίστε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος

Από το 2009 μέχρι σήμερα, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 60%. Μια αύξηση που αντιστοιχεί σε 10-12% κάθε χρόνο. Σήμερα, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος μιας κατοικίας μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 με 23  λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Με ένα σύστημα Αυτοπαραγωγής με Net metering, μπορούμε να παράγουμε μόνοι μας καθαρή  και φθηνή ενέργεια, ώστε : 

  • να μειώσουμε άμεσα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος
  • να προστατευθούμε από τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές
  • να συμβάλλουμε σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον

Τα συστήματα Αυτοπαραγωγής με Net metering παράγουν ενέργεια με φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. 

Αν συνδυασθούν με μια αντλία θερμότηταςή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης αλλά και το κόστος μετακίνησης.

Ποιος ο λόγος να πληρώνετε ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεστε, όταν μπορείτε να την παράγετε μόνος σας πολύ φθηνότερα από τη ΔΕΗ;

Πως γίνεται

Τα φωτοβολταϊκά ή η ανεμογεννήτρια συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την ενέργεια που παράγουν.

Η παραγωγή κατά τη διάρκεια ενός έτους (που αντιστοιχεί σε 3 εκκαθαριστικούς λογαριασμούς), συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώσατε κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου.

Έτσι πληρώνετε μόνο για την καθαρή ποσότητα ρεύματος που καταναλώσατε.

Τι πληρώνετε

Αν παράγετε λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεστε, πληρώνετε τη διαφορά. Αν παράγετε περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεστε, δεν πληρώνετε για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώσατε.

Προσοχή:
Δεν αποζημιώνεστε για το πλεόνασμα ενέργειας. Γι' αυτό, είναι σημαντικό το σύστημα σας να έχει σχεδιασθεί σωστά, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα, παράγει ακριβώς όση ενέργεια χρειάζεστε, αυξάνοντας έτσι το οικονομικό όφελος της εγκατάστασης.

Τι ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος μπορείτε να καλύψετε

Η μεγαλύτερη εγκατάσταση που μπορεί να εγκατασταθεί είναι 20 kWp για οικίες και έως 500 kwpγια επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Στη χώρα μας, η μέση παραγωγή ενός συστήματος φωτοβολταϊκών είναι 1.300-1.800 κιλοβατώρες ανά έτος ανά εγκατεστημένο kW, άρα η μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που μπορείτε να καλύψετε είναι 26.000-36.000 κιλοβατώρες κάθε χρόνο για οικιακή χρήση, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης σας. Ακόμα όμως και αν έχετε μεγαλύτερη κατανάλωση, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος εγκαθιστώντας ένα σύστημα 20 kW.

Πως να ξεκινήσετε

Δείτε τα βήματα για να αποκτήσετε ένα σύστημα αυτοπαραγωγής net metering

1 ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθε κατανάλωση οικιακής ή κτιριακής κατασκευής είναι διαφορετική με διαφορετικές ανάγκες. Με τους μηχανικούς μας κάνουμε αυτοψία και αναλύουμε την κατανάλωση και την εγκατάσταση σας και σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες που υπάρχουν.

2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την τεχνική μελέτη των μηχανικών μας συλλέγουμε για εσάς τα δικαιολογητικά κατάθεσης στον ΔΕΔΔΗΕ και αν χρειάζεστε χρηματοδότηση αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ όλες τις διαδικασίες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μας. Διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας όλες τις διαδικασίες.

3 Εγκατάσταση

Εγκαθιστούμε το σύστημα σας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές με πιστοποίηση ISO. Οι εργασίες εγκατάστασης γίνονται έπειτα από συνεννόηση μαζί σας, ώστε να μην ενοχληθείτε ούτε εσείς ούτε οι γείτονες σας. Επιβλέπουμε τη διαδικασία ενεργοποίησης και σας παραδίδουμε την εγκατάσταση σε κατάσταση λειτουργίας.

4 Παρακολούθηση και Συντήρηση

Παρακολούθουμε το σύστημα σας μέσω Internet και σας ενημερώνουμε άμεσα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ελέγχουμε και συντηρούμε τακτικά την εγκατάσταση σας, για να είστε σίγουρος ότι λειτουργεί όπως πρέπει.

 Δείτε πως αυξήθηκε το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος από το 2009 μέχρι σήμερα και ποιο είναι το πραγματικό κόστος σήμερα

Πορεία τιμών ηλεκτρικού ρεύματος (4/2000-2014)

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Κατοικίες (Ιούν. 2014)

Με τριφασική παροχή 25kW. Η περίπτωση Γ1Ν έχει υπολογισθεί με ποσοστό νυχτερινού 15%.

Γενική χρήση (Ιούν. 2014)

Εμπορικά καταστήματα, γραφεία και κοινόχρηστα με τριφασική παροχή 25kW.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΦΕΛΟΥΣ ΝΕΤ METERING

Μικρή μονοκατοικία με 5.000 kWh/έτος

Μια μικρή μονοκατοικία με 4 ενοίκους καταναλώνει περίπου 5.000 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού μόλις 2,5 kWp η κατανάλωση από τη ΔΕΗ μπορεί να μειωθεί στις 1.500 kWh κάθε χρόνο.Η μείωση της κατανάλωσης αντιστοιχεί σε μια συνολική εξοικονόμηση τουλάχιστον 790 €/έτος.

Μείωση λογαριασμού ΔΕΗ τον 1o χρόνο

-785

 

(-86%)

Απόσβεση συστήματος

Mε τις ισχύουσες χρεώσεις

8,0

 έτη

Mε αύξηση των χρεώσεων 10% ανά έτος

6,2

 έτη

Μεγάλη μονοκατοικία με 8.500 kWh/έτος

Μια μεγάλη μονοκατοικία με 4 ενοίκους καταναλώνει περίπου 8.500 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού μόλις 5,0 kWp η κατανάλωση από τη ΔΕΗ μπορεί να μειωθεί στις 1.900 kWh κάθε χρόνο. Η μείωση της κατανάλωσης αντιστοιχεί σε μια συνολική εξοικονόμηση τουλάχιστον 1.560 €/έτος.

Μείωση λογαριασμού ΔΕΗ τον 1o χρόνο

-1.560

 

(-81%)

Απόσβεση συστήματος

Mε τις ισχύουσες χρεώσεις

7,0

 έτη

Mε αύξηση των χρεώσεων 10% ανά έτος

5,0

 έτη

Μικρή επιχείρηση με 15.000 kWh/έτος

Μια μικρή επιχείρηση με 8 έως 10 εργαζόμενους καταναλώνει περίπου 15.000 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού 8,0 kWp, η κατανάλωση από τη ΔΕΗ μπορεί να μειωθεί περίπου στις 3.100 kWh κάθε χρόνο. Η μείωση της κατανάλωσης αντιστοιχεί σε μια συνολική εξοικονόμηση τουλάχιστον 2.100 €/έτος, στην οποία αν προστεθεί η μείωση του φόρου της επιχείρησης από τις αποσβέσεις του συστήματος, το συνολικό όφελος ξεπερνά τα 2.400 €.

Συνολικό ετήσιο όφελος

-2.400

 

Απόσβεση συστήματος

Mε τις ισχύουσες χρεώσεις

5,2

 έτη

Mε αύξηση των χρεώσεων 10% ανά έτος

4,0

 έτη

Μεσαία επιχείρηση με 80.000 kWh/έτος

Μια μεσαία  επιχείρηση με 50 άτομα καταναλώνει περίπου 80.000 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού 45,0 kWp, η κατανάλωση από τη ΔΕΗ μπορεί να μειωθεί περίπου στις 15.000 kWh κάθε χρόνο.Η μείωση της κατανάλωσης αντιστοιχεί σε μια συνολική εξοικονόμηση τουλάχιστον 11.600 €/έτος, στην οποία αν προστεθεί η μείωση του φόρου της επιχείρησης από την ετήσια απόσβεση του συστήματος, το συνολικό όφελος ξεπερνά τα 2.400 €.

Μείωση κατανάλωσης

-65.300

 kWh

(-82%)

Μείωση λογαριασμού ΔΕΗ τον 1o χρόνο

-11.600

 €

(-81%)

Μείωση φόρου λόγω αποσβέσεων
(συντ. αποσβ. 10%, συντ.φορ. 25%)

-1.400

 €

Συνολικό ετήσιο όφελος

-13.000

 

Απόσβεση συστήματος

Mε τις ισχύουσες χρεώσεις

4,2

 έτη

Mε αύξηση των χρεώσεων 10% ανά έτος

3,7

 έτη