ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2310478992 , 6945 490599  www.sunwindenrgy.gr       info@sunwindenergy.gr

Η Εταιρεία SUNWINDDRAMALISμετά από 300 έργα στο ενεργητικό της μπορεί και σας υπόσχεται και συντήρηση υψηλού επιπέδου με τα ίδια στάνταρ ποιότητας και επιστημονικής επάρκειας.

Το έμπειρο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την τεχνολογία αποτελεί τις παραμέτρους επιτυχίας , οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες μας να αποκτήσουν τις υψηλότερες αποδόσεις και τα μέγιστα κέρδη που προκύπτουν από τον κύκλο ζωής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων SUNWIND με αναλυτικές μετρήσεις τάσης, έλεγχος καλωδίων, έλεγχος panel με θερμό κάμερα, έλεγχος inverter, έλεγχος στατικότητας σταθερών βάσεων ή tracker, έλεγχος συνδεσμολογίας, έλεγχος συναγερμού κλοπής panel, έλεγχος απόδοσης πάρκου, καθαρισμός χωραφιού και καθαρισμός panel με απιονισμενο νερό.

Συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών ΠΆΡΚΩΝ και ΣΤΕΓΩΝ με συνέπεια και σωστές αποδόσεις, με άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, με ειδικό τμήμα για επικοινωνία με εταιρείες εξωτερικού, panel ,inverter και πραγματογνωμοσύνες για ασφαλιστικές εταιρείες.

Εμπιστευτείτε την SUNWIND με 300 έργα στο ενεργητικό της κορυφαία εταιρεία και στην συντήρηση του πάρκου σας. Τηλέφωνο 2310478992 www.sunwindenergy.gr

250€ ΕΤΗΣΙOΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

·         Παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθμού με κατάλληλο σύστημα τηλεμετρίας μέσω INTERNET. 

·         Έγκαιρος εντοπισμός - διάγνωση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών – απωλειών. 

·         Επέμβαση - αποκατάσταση των βλαβών μετά από συνεννόηση και συμφωνία με τον πελάτη.

500€ ΕΤΗΣΙOΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

·         Παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθμού με κατάλληλο σύστημα τηλεμετρίας μέσω INTERNET 

·         Έγκαιρος εντοπισμός - διάγνωση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών - απωλειών 

·         Επέμβαση - αποκατάσταση των βλαβών μετά από συνεννόηση και συμφωνία με τον πελάτη.

·         Επι τόπου συντήρηση του πάρκου έως 2 φορές ετησίως με πλήρη έλεγχο ή αποκατάσταση βλάβης.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού βάσει του ήδη εγκατεστημένου συστήματος τηλεμετρίας

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με χρήση προηγμένου λογισμικού Προηγμένη υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Μετρήσεις και παρακολούθηση πάνω από 500 παραμέτρων του σε πραγματικό χρόνο. Συγκρίσεις απόδοσης του σταθμού με βάση τις πραγματικές μετρούμενες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, διασταύρωση της απόδοσης με παρακείμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και πολλές άλλες δυνατότητες, οι οποίες προστατεύουν την επένδυσή σας. Υπολογισμός του Performance Ratio του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. 

Συντήρηση & Έλεγχος Ηλεκτρολογικού ( Χαμηλή Τάση ) και Μηχανολογικού εξοπλισμού

Σε αυτό τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται: Το στηρικτικό σύστημα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Σύσφιξη συγκρατητών, σύσφιξη των βάσεων, παχυμέτρηση βάσεων, μέτρηση κλίσης πάνελ και γωνιών τοποθέτησης, έλεγχος οξειδώσεων , έλεγχος και επιδιορθώσεις περίφραξης, έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων, έλεγχος και λίπανση τυχόν κινούμενων μερών, έλεγχος και σωστή λειτουργία κινητήρων.      Συστοιχίες πλαισίων Μετρήσεις των τάσεων και των ρευμάτων  των στοιχειοσειρών, αντιστάσεις μόνωσης καλωδίων, αντίστασης γείωσης , Μετατροπείς. Έλεγχος συνδέσεων και ορθών ενδείξεων του κάθε μετατροπέα. Καθαρισμός του εξοπλισμού . Ηλεκτρολογικοί πίνακες και υποπίνακες , έλεγχος διακοπτών φορτίου, μικροαυτομάτων, αυτομάτων διακοπτών ισχύος , έλεγχος της λειτουργίας των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων. Έλεγχος της καθαριότητας των πινάκων. Καλώδια, συνδέσεις. Έλεγχος και σύσφιξη όλων των συνδέσεων AC/DC στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και τους μετατροπείς. Έλεγχος και επιδιορθώσεις φρεατίων καλωδίων. Πλήρη Συντήρηση και on site επίβλεψη του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ( ηλεκτρολογικές μετρήσεις, μέτρηση ροπής σύσφιξης των βάσεων, κ.α.), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ62446:2009.                                                          Γενικός έλεγχος πεδίων Μέσης Τάσης / Μετασχηματιστής  Πλήρης έλεγχος και συντήρηση των πεδίων Μέσης Τάσης και του Μετασχηματιστή ( διακοπτών, μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών , μηχανικών μανδαλώσεων, των επαφών των διακοπτών, των πηνίων εργασίας, στάθμης ελαίου του μετασχηματιστή κ.α.

Σε περιπτώσεις πελατών άνω των 100kwσυμβόλαιο ανά πελάτη και ανά υπηρεσία που επιλέγει.

Οι υπηρεσίες μας εκτός συμβολαίων

Πλύσιμο Φωτοβολταϊκών ΠλαισίωνΠλύσιμο των Φωτοβολταϊκών πλαισίων με απιονισμένο νερό  τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Στη SUNWINDENERGYαναλαμβάνουμε την εκτέλεση περιοδικών καθαρισμών των Φ/Β πλαισίων με αποκλειστική χρήση απιονισμένου νερού και ειδικών λεπτόινων βουρτσών, που δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια των πλαισίων. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους, ώστε να αποφεύγεται η απότομη θερμοκρασιακή μεταβολή στην επιφάνεια των πλαισίων και να αποτρέπεται ενδεχόμενη θραύση τους.

Αποψίλωση Αγροτεμαχίου Έλεγχος βλάστησης και αποψίλωση του αγροτεμαχίου με στόχο να μην προκαλούνται προβλήματα εξαιτίας της βλάστησης , αλλά και την διατήρηση της εύκολης προσβασιμότητας των εγκαταστάσεων του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Έλεγχος για προβλήματα από παράσιτα ή λόγω αυξημένης βλάστησης. Χλοοκοψία Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Φ/Β σας εγκατάστασης. Η τακτική χλοοκοψία διασφαλίζει αυξημένη παθητική πυρασφάλεια, εύκολη προσβασιμότητα, αποφυγή ανεπιθύμητων φωτοσκιάσεων, ενώ αναδεικνύει την εγκατάστασή σας ως μια απόλυτα προσεγμένη επένδυση. Στη SUNWINDENERGY, σας προσφέρουμε 1 ή 2 χλοοκοψίες το χρόνο, σε χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται αυξημένη φυτοφυία (άνοιξη και φθινόπωρο). Τέλος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, εάν το επιθυμείτε.

Συγκεκριμένες χρεώσεις για αποκατάσταση βλαβών

Προαιρετικές Υπηρεσίες ( αν δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο συντήρησης που έχετε επιλέξει )

 • Διαχείριση Εγγυήσεων Εξοπλισμού
 • Θερμογραφικός Έλεγχος εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

 Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε πλήρως για τα προγράμματα της εταιρείας μας που αφορούν στη συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Σταθμών, καθώς και για τις πιστοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούμε κατά την εφαρμογή τους.

Στη SUNWINDENERGYπαρέχουμε ετησίως προληπτικές συντηρήσεις του Φ/Β Σταθμού σας. Οι συντηρήσεις εκτελούνται ακολουθώντας αυστηρά το σύνολο των ελέγχων και δοκιμών που προδιαγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο IEC62446:2016.

Προληπτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Ηλεκτρολογικός έλεγχος

 • Φωτοβολταϊκών στοιχείων  Στοιχειοσειρών , Ηλεκτρικών πινάκων , Inverter , Καλωδιώσεων
 • Γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας  Υποσταθμών Μ.Τ.  Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης

Καθημερινός έλεγχος παραγόμενης ισχύος

 • 24/7 παρακολούθηση και τηλεφωνική  υποστήριξη , Ημερήσιες αναφορές παραγόμενης ισχύος
 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων

Μηχανολογικός έλεγχος

 • Λίπανση τυχόν κινούμενων μερών , Έλεγχος συσφίξεων  , Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν φθορές

Αντικατάσταση αναλωσίμων

 • Πυροσβεστικά μέσα , Ασφάλειες , Διακoπτικό υλικό  , Λαμπτήρες  ,Μπαταρίες συναγερμού κτλ.

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με τη χρήση ειδικών διακριβωμένων οργάνων.

Επεμβατική Συντήρηση φωτοβολταϊκών Πάρκων

Σε περίπτωση αναφοράς βλάβης ή δυσλειτουργίας ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού, αναλαμβάνουμε τη διάγνωση και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την αποκατάσταση της βλάβης, τηρώντας πάντα τη δέσμευσή μας για ανταπόκριση εντός 36 ωρών από τη στιγμή εντοπισμού του σφάλματος.

Για να είναι δυνατή η άμεση κινητοποίηση της SUNWINDDRAMALISσε κάθε σας αίτημα, έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συνεργασίες, πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Επιπλέον, έχουμε επενδύσει σε εξειδικευμένα μετρητικά όργανα, ώστε να σας προσφέρουμε κάθετες υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης:

 • Service Cars, πλήρως εξοπλισμένα
 • Όργανα για τη μέτρηση της απόδοσης των στοιχειοσειρών της εγκατάστασης (TRI-KA, TRI-SEN)
 • Όργανα για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, καθώς και της μόνωσης των καλωδίων (METREL EUROTEST 61557)
 • Αναλυτές ποιότητας δικτύου (LEM MEMOBOX 808)
 • Θερμοκάμερες (FLIR, SATIR)
 • Αποθήκη με βασικά ανταλλακτικά Μέσης και Χαμηλής Τάσης

Στη SUNWINDDRAMALISέχουμε λάβει πιστοποίηση ISO9001:2015 για τη συντήρηση Φ/Β συστημάτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο IEC62446:2016, που σας διασφαλίζει το πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και εγγυάται άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε τον καθημερινό απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης, μέσω της τηλεμετρίας του σταθμού σε 24ωρη βάση.
Διαθέτουμε εξειδικευμένο προηγμένο λογισμικό που μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε το σύνολο των εγκαταστάσεων σε ενιαίο περιβάλλον και να λαμβάνουμε τα σήματα ελέγχου/σφαλμάτων στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, διαθέτουμε 24/7 τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, στελεχωμένη από διπλωματούχους μηχανικούς που είναι σε θέση είτε να δώσουν άμεσα λύση, είτε να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το πιθανό πρόβλημα, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Δεσμευόμαστε για την ανταπόκριση των συνεργαζόμενων συνεργείων της SUNWINDDRAMALISεντός 36 ωρών από τη στιγμή εντοπισμού του σφάλματος.

Στη SUNWINDDRAMALISαναλαμβάνουμε τη διαδικασία διαχείρισης εγγυήσεων του εξοπλισμού και την αποκατάσταση τυχούσας βλάβης. Έτσι, σας απαλλάσσουμε από χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα:

 • Συντάσσουμε τεκμηριωμένη μελέτη για κάθε σφάλμα, η οποία ακολουθείται από φωτογραφική τεκμηρίωση.
 • Επικοινωνούμε με τον αντίστοιχο προμηθευτή/κατασκευαστή, προκειμένου να αντικατασταθεί ο εντός εγγύησης εξοπλισμός.
 • Οργανώνουμε την αποστολή του ελαττωματικού εξοπλισμού στον προμηθευτή/κατασκευαστή.
 • Αναλαμβάνουμε την παραλαβή και αποστολή του νέου εξοπλισμού στο έργο.
 • Εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό στο έργο.
 • Σας δίνουμε ολοκληρωμένη αναφορά ενεργειών αναφορικά με το περιστατικό.

Στην SUNWIND DRAMALISαναλαμβάνουμε την αποτύπωση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση της Φ/Β εγκατάστασης, καθώς επίσης και τον επανασχεδιασμό του έργου, ώστε να πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αφού ολοκληρώσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε Φ/Β συστήματος, σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο έργου, με αναλυτική Δήλωση Τεκμηρίωσης, η οποία το συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής του λειτουργίας και περιλαμβάνει:

 • Πλήρες τεύχος As-Built σχεδίων
 • Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης όλων των τμημάτων του Η/Μ εξοπλισμού
 • Πιστοποιητικά του προσφερόμενου εξοπλισμού
 • Εργοστασιακές εγγυήσεις των κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού

Εσείς συντηρήσατε τον υποσταθμό σας για τους πιο παραγωγικούς μήνες; Γνωρίζετε ότι μια βλάβη στον μετασχηματιστή Μέσης Τάσης μπορεί να χρειάζεται έως και ένα μήνα για να αποκατασταθεί;

Στη SUNWINDENERGYδιαθέτουμε θερμοκάμερες υψηλής ανάλυσης, με τις οποίες το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας μπορεί να πραγματοποιεί θερμογραφικούς ελέγχους σε Φ/Β εγκαταστάσεις για να διαγνώσει τυχόν σφάλματα, όπως:

Hot – Spot   To φαινόμενο των θερμών κηλίδων (hot-spot) οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα (λόγω σκίασης, αστοχίας υλικού, αντίθετης πολικότητας κτλ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

PID (Potential-Induced Degradation)Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου των Φ/Β μονάδων. Λόγω αυτής της διαφοράς μπορεί να απελευθερωθούν ηλεκτρόνια από τη Φ/Β κυψέλη προς τη γη, μέσω του γειωμένου Φ/Β πλαισίου. Το φαινόμενο PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φ/Β πλαισίου μέχρι και 30%. Επίσης, άλλα σφάλματα που μπορούν να συμβούν σε μια Φ/Β εγκατάσταση αποφεύγονται μέσω των παρακάτω προληπτικών ελέγχων με χρήση θερμοκάμερας:

Επιθεώρηση κινητήρων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ιχνηλάτες (trackers)

Επιθεώρηση μετασχηματιστών

SUNWINDDRAMALIS  ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,  2310 478992